bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

17.04.2023


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach na postawie art. 110 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 2 marca 2016r.w sprawie przenośnych chorób zwierząt uprzejmie informuje o konieczności zaopatrywania przesyłek świń, owiec, kóz, jeleniowatych i wielbłądowatych w dokument przemieszczenia. Do wypełniania dokumentu przemieszczenia zobowiązany jest hodowca podczas każdego przemieszczenia zwierząt z gospodarstwa.


Wzory dokumentów:

DOKUMENT PRZEMIESZCZENIA ŚWIŃ (DOCUMENT OF MOVEMENT OF PIGS)

DOKUMENT PRZEMIESZCZENIA OWIEC I KÓZ (DOCUMENT OF MOVEMENT OF SHEEP AND GOATS)

DOKUMENT PRZEMIESZCZENIA WIELBŁĄDOWATYCH I JELENIOWATYCH (DOCUMENT OF MOVEMENT OF CAMELIDAE AND CERVIDAE)

Opublikował: Mariusz Strożek
Publikacja dnia: 17.04.2023

Dokument oglądany razy: 403
« inne aktualności