bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.10.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skierniewicach


Za utworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną z zachowaniem wszelkich cech ujętych w Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001r. nr 112 poz. 1198) art. 8 ust. 6.

Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Obowiązek publikowania informacji za pomocą podmiotowej strony BIP określony został w art. 8.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.
Ustawodawca określił wykaz podmiotów zobligowanych do realizacji udostępniania informacji publicznej w art. 4.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. Są to:

Organy władzy publicznej
Organy samorządów gospodarczych i zawodowych
Podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa
Podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne
Podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego
Podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne
Podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego
Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne
Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym
Podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
Związki zawodowe i ich organizacje
Partie polityczne
Inne podmioty wykonujące zadania publiczne

Aktualności

Ogłoszenie o naborze z dnia 19.10.2018 r.

19.10.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach ogłasza nabór na kandydatów do przeprowadzania kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w zakresie spełnienia wymogów bioasekuracji na terenie powiatu skierniewickiego

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie NR 34706

19.10.2018

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności

Nabór wewnętrzny - wynik naboru

01.10.2018

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W SKIERNIEWICACH informuje o wyniku naboru na stanowisko Inspektor weterynaryjny ds. rolniczego handlu detalicznego

[NABÓR ZAKOŃCZONY] Ogłoszenie o naborze NR 34706 z dnia 25.09.2018 r.

01.10.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywnościOpublikował: Mariusz Strożek
Publikacja dnia: 30.10.2013
Podpisał: Mariusz Strożek
Dokument z dnia: 02.02.2011
Dokument oglądany razy: 29 675