bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.11.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Laboratorium Weterynaryjne Pracownia Badania Mleka Surowego

Witamy na stronach Laboratorium Weterynaryjnego Pracowni Badania Mleka Surowego w Skierniewicach.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Laboratorium, jego działalnością oraz zakresem oferowanych usług.

Ponieważ naszym nadrzędnym celem jest spełnienie wymagań Klientów, ich pełne zadowolenie oraz wiarygodność wykonywanych analiz, będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące naszego Laboratorium.


Laboratorium Weterynaryjne Pracownia Badania Mleka Surowego powstało w połowie 1998 roku jako jedno z pierwszych w Polsce niezależnych laboratoriów oceny mleka surowego do skupu.

Mając na względzie wymagania i oczekiwania Klientów oraz dążąc do zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług, w październiku 2002 roku Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025. Uzyskany Certyfikat Akredytacji nr AB 407 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji i kompetencji gwarantujących:
• wiarygodność wykonywanych analiz
• bezstronność, niezależność i anonimowość badań
• sprawności urządzeń pomiarowych i badawczych
• walidację metod badawczych
• szacowanie niepewności pomiaru.

Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejsze urządzenia do analizy składu mikrobiologicznego oraz fizyko-chemicznego mleka, takich firm jak FOSS Polska Sp. z o.o., Bentley Polska Sp. z o.o.

Wiarygodność naszych wyników jest sprawdzana poprzez systematyczny udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych i badaniach biegłości organizowanych przez laboratoria referencyjne Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach oraz Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie. Uzyskiwane w nich oceny plasują nasze Laboratorium w czołówce laboratoriów badawczych, działających w Polsce.

Regularnie przeprowadzane audity wewnętrzne oraz audity zewnętrzne Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzają, że system zarządzania Laboratorium oraz jakość wykonywanych usług są zgodne ze standardami krajowymi i międzynarodowymi.

Mocną stroną naszego Laboratorium jest bez wątpienia młody, wykształcony, zaangażowany personel, którego umiejętności i kompetencje są nieustannie doskonalone poprzez odpowiednie szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszego Laboratorium.Opublikował: Mariusz Strożek
Publikacja dnia: 20.11.2013
Podpisał: Mariusz Strożek
Dokument z dnia: 07.11.2012
Dokument oglądany razy: 6 205