bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Informacje o BIP


Za utworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną z zachowaniem wszelkich cech ujętych w Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001r. nr 112 poz. 1198) art. 8 ust. 6.

Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Obowiązek publikowania informacji za pomocą podmiotowej strony BIP określony został w art. 8.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.
Ustawodawca określił wykaz podmiotów zobligowanych do realizacji udostępniania informacji publicznej w art. 4.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. Są to:

Organy władzy publicznej
Organy samorządów gospodarczych i zawodowych
Podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa
Podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne
Podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego
Podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne
Podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego
Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne
Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym
Podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
Związki zawodowe i ich organizacje
Partie polityczne
Inne podmioty wykonujące zadania publiczneOpublikował: Mariusz Strożek
Publikacja dnia: 23.04.2015
Podpisał: Mariusz Strożek
Dokument z dnia: 02.02.2011
Dokument oglądany razy: 9 527